Henk Wibbelink

Denialink S.L. biedt haar diensten aan de maritieme industrie in het algemeen en speciaal aan de bagger industrie en de offshore industrie (olie & gas).

Denialink S.L. services the maritime industry en general and the dredging industry and also the offshore industry (oil & gas) in particular.

Assagador de Santa Lucia 27

03700 Denia (Alicante)

T: 965 788 373

M: 670 751 168

Email: info@denialink.com

www.denialink.com

Henk Wibbelink werkt bij Denialink