Fay Bouman

Commitment en draagvlak bij duurzame gebiedsontwikkeling vraagt om intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen en het samenbrengen van alle belangen. Het is per definitie complex door bijvoorbeeld de ligging, de milieuomstandigheden, de omwonenden, de politieke omgeving, het grote aantal stakeholders en de omgeving. Het creëren van het juiste draagvlak is van essentieel belang voor het succes. Fay begeleid deze processen mét alle betrokkenen om vanuit daadwerkelijk commitment optimaal samen te werken voor het gemeenschappelijke belang.

Fay Bouman is een generalistische procesregisseur en ADR geregistreerd mediator ruimtelijke ordening met een passie voor havensteden. Met haar capaciteiten als bruggenbouwer denkt zij altijd in kansen en mogelijkheden. Vanuit haar missie om bij te dragen aan een duurzame en gezonde omgeving, is Fay een ervaren voorstander van een integrale aanpak middels co-creatie. Deze aanpak biedt ruimte om voldoende draagvlak te creëren bij alle belanghebbenden, hetgeen resulteert in duurzame oplossingen voor alle partijen. Fay staat met twee benen in de praktijk en toetst veel theorie met eigen onderzoek. Fay weet hoe ze de brug kan slaan naar theorieën en beleidsmaatregelen. Dit is opmerkelijk anders dan de traditionele methode van denken waarbij beleidsplannen de praktijk overstemmen. Als het gaat om omgevingsmanagement en zorg voor mensen, staat Fay naast haar klanten en hun team. Fay is best practice verbinder, juist omdat zij weet waar mensen elkaar dreigen te verliezen.

Zoveel mensen, zoveel wensen. Samenwerking is van essentieel belang binnen de maritieme sector. Het is een complexe wereld waarin vele partijen met elkaar samenwerken om hun doelen te bereiken. Begeleiding in de samenwerking binnen de maritieme sector is daarom van groot belang om succesvolle samenwerking te bevorderen. De maritieme sector staat voor de uitdaging om klimaatneutraal te worden en scheepvaart te verduurzamen. Samenwerking tussen alle partijen en bedrijven onderling is hierbij van essentieel belang. Het is een complexe wereld waarin vele partijen met elkaar samenwerken om hun doelen te bereiken.

E: dutchurbandesign@gmail.com
M: 0031-624 37 88 56
LinkedIN profiel Fay Bouman