Excursie Baggerwerken Valencia op woensdag 19 december 2018

woensdag 19 december
Nabeschouwing door organisator Henk Wibbelink:

Beste leden en vrienden van de NZKV,

Bij het voorstel van de NZKV om bedrijfsbezoeken te organiseren kwam bij mij het idee op om indien er in de haven van Valencia baggerwerken zouden worden uitgevoerd deze te bezoeken. Als ex DRAVO man moest dat mogelijk zijn daar DRAVO in Spanje de meeste baggerwerken uitvoert. Gelukkig deed zich nu de mogelijkheid voor dat er twee verschillende baggerschepen, een back-how en een sleepzuiger, er werkzaam zijn. Daar bij het huidige 100% moederbedrijf van DRAVO, de Koninklijke Van Oord, allerlei festiviteiten waren georganiseerd t.b.v het 150-jarig bestaan en de toekenning van het predikaat Koninklijk en dan bovendien in de feest maand december was het datum prikken enigszins lastig. Gelukkig trok DRAVO deze excursie naar zich toe om van de gelegenheid gebruik te maken de bedrijven Van Oord en Dravo te presenteren en de nodcige toestemmingen van de havenautoriteiten te verkrijgen. Ook de havenautoriteiten hebben alle gevraagde en niet gevraagde diensten aangeboden. Hiervoor ben ik Van Oord, Dravo en de havenautoriteiten van Valencia veel dank verschuldigd.

Het programa :

10.00 uur Aankomst met koffie in de Cruise Terminal.

10.15 uur Welkom

10.30 Presentatie Van Oord /DRAVO door direktuer DRAVO dhr. Godfried van Oord (5º generatie).

11.30 Rondrit per Mini-bus door de haven met uitsapjes op diverse lokaties.

13.30 Drankje met tapas.

14.00 Diner

De koffie met koekje was omgetoverd in een copieuse valenciaanse “desayuno”. M.i. was men uitgegaan dat we allemaal op de fiets waren gekomen vanuit Albacete of Cuenca en dus wel honger zouden hebben. Na het welkom werd door Godfried van Oord een uitstekende presentatie gegeven van het familie bedrijf Van Oord en haar spaanse bedrijf DRAVO. E.e.a. met ondersteuning van projectie beeld materiaal. Ook de uitleg door Project manager Carlos Gonzalez was een goede voorbereiding op de excursie. Door het relatieve grote aantal deelnemers en de huidige veiligheidseisen was het niet mogelijk aan boord tegaan van de schepen. Daar dit wel was gepland en daarom om de schoenmaat werd gevraagd blijkt wel dat een groot deel van de deelnemers op grote voet leeft ! Het alternatief om met een mini-bus een rondrit door de haven te maken en uittestappen op diverse lokaties was mede door het vooraf bestelde uitstekende weer een goede plan. Hiervan werd genoten om de haven van binnenuit te zien, op de lokaties de baggerschepen te zien werken en daarover verdere uitleg te verkrijgen. Weer terug in de Cruise Terminal werden we getrakteerd op een uitstekend diner met als hoofdgerecht een (passend) aroz abanda met kreeft! Ook de goede wijnen droegen bij voor gezellige en leerzame onderlinge gesprekken.

Als initiatiefnemer voor de oprichting en de realisatie van DRAVO, alsmede 15 jaar DRAVO te hebben bestierd, voel ik mij vereerd deze dag heb mogen organiseren met DRAVO’s uitvoerings equipe op het baggerwerk in de haven van Valencia en de presentatie door Godfried en Carlos, alsmede DRAVO’s gesponserde verzorging van de interne mens. Uit de mondelinge – en mail dankbetuigingen van deelnemers voeg ik danook de mijne toe, DRAVO/Van Oord hartelijk bedankt. Geweldig !

Het DRAVO Equipe en mijzelf wensen een ieder een voorspoedig en gezond 2019.

Henk Wibbelink

Zie ook de foto’s van deze excursie: https://www.facebook.com/pg/Nzkv.es/photos/?tab=album&album_id=2338132289754916

P.S. Voor eventuele informatie t.a.v. de bedrijven Van Oord en Dravo wordt verwezen naar hun web sites resp. Van Oord Dredging en Dravosa Spanje, alsmede voor video filmpjes www.vimeo.com/vanoord

Ook het artikel in de COBOUW (nederlandstijdschrift voor en van de nederlandse bouwbedrijven) https://www.cobouw.nl/infra/nieuws/2018/12/google-maps-kan-koninklijk-van-oord-al-150-jaar-niet-bijhouden-101268089