Bijeenkomst over Nederlandse sociale zekerheid en zorgverzekering in Valencia

Op 21 juni 2017 organiseert de Nederlandse Zakenkring Valencia samen met het Bureau voor Sociale Zaken van de Nederlandse Ambassade te Madrid (waarin de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst en de Zorgverzekeringsinstelling zijn vertegenwoordigd) een bijeenkomst in Valencia. U wordt voorgelicht door de mevrouw Lisette van de Wouw en de heer Maarten van Zeben, beide van het Bureau voor Sociale Zaken van de Nederlandse ambassade en de heer John de Nijs van de afdeling buitenland van het CAK.

WOENSDAG 21 JUNI 2017

De Nederlandse Consulaten in Spanje ontvangen zeer geregeld vragen over allerlei zaken omtrent het Nederlandse Socialezekerheid- en Belastingstelsel en de Zorgverzekering. Dit geldt zowel voor Nederlanders als niet-Nederlanders die nu in Spanje wonen maar in Nederland hebben gewoond of gewerkt.

Vaak weet men niet  wanneer en hoeveel AOW men zal ontvangen. De laatste jaren zijn er in Nederland veel veranderingen op dit gebied geweest, bijvoorbeeld de geleidelijke verhoging voor AOW uitkering van 65 naar 67 jaar. Ook is het zaak dat uw woon- en werktijdvakken in Nederland correct zijn geregistreerd om u bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd recht op het juiste AOW-pensioen te geven.

De bijeenkomst is zowel interessant voor oudere residenten die al lange tijd in Spanje wonen als voor nieuwe residenten om te weten welke documenten ze moeten hebben en welke actie ze moeten ondernemen om te ontvangen waar ze recht op hebben.

Op 21 juni 2017 organiseert de Nederlandse Zakenkring Valencia samen met het Bureau voor Sociale Zaken van de Nederlandse Ambassade te Madrid (waarin de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst en de Zorgverzekeringsinstelling zijn vertegenwoordigd) een bijeenkomst in Valencia. U wordt voorgelicht door de mevrouw Lisette van de Wouw en de heer Maarten van Zeben, beide van het Bureau voor Sociale Zaken van de Nederlandse ambassade en de heer John de Nijs van de afdeling buitenland van het CAK.

Om zo goed mogelijk uw vragen te kunnen beantwoorden, stellen wij het op prijs uw vraag of vragen ruim van te voren te ontvangen via e-mail aan

nlgovvlc@gmail.com of mad-sz@minbuza.nl

om deze voor U voor te bereiden en te behandelen gedurende de bijeenkomst.

Wij zien uw vragen graag tegemoet vóór 5 juni 2017.

Kunt U op uw e-mail uw complete naam, adres en contactgegevens vermelden (telefoon en email) en aangeven of u naar de bijeenkomst komt en zo ja, met hoeveel personen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 Juni in Valencia vanaf 19:30 uur.

Wij zullen U zo spoedig mogelijk persoonlijk de exacte locatie, aanvangstijd en programma sturen. De locatie hangt af van het aantal aanmeldingen.

Iedereen die (nog) geen specifieke vragen heeft, maar in het algemeen over deze regelingen geïnformeerd wil worden is uiteraard ook hartelijk welkom. Stuurt u wel bericht van uw komst!

Wij hopen U op 21 Juni te verwelkomen!