Bezoek aan Smart City Valencia - donderdag 19 september 2019

donderdag 19 september

Valencia is op wereldwijde schaal een van de toonaangevende gemeentes met betrekking tot het Smart City Concept, waarbij levenskwaliteit in al haar betekenissen centraal staat. Dit concept wordt door de gemeente Valencia als volgt getypeerd:

“Una Ciudad Inteligente y Sostenible es una ciudad innovadora que aprovecha las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y otros medios para mejorar la calidad de vida, la competitividad, la eficiencia del funcionamiento y los servicios urbanos, al tiempo que se asegura de que responde a las necesidades de las generaciones presente y futuras en lo que respecta a los aspectos económicos, sociales, medioambientales y culturales.”

Wij zijn uitgenodigd voor een bezoek aan dit spectaculaire project op donderdag 19 september a.s. De “Jefe de Servicio” Ramón Ferri Tormo zal ons persoonlijk informeren over alle aspecten van deze superbelangrijke ontwikkeling. Van belang voor ons als inwoner, maar zeker ook als ondernemer.

Bezoek aan Smart City Valencia

Ontdek hoe vooruitstrevend Valencia is

Programma

  • 16.45 uur Verzamelen van alle deelnemers bij de ingang van Edificio Tabacalera; vervolgens gaan we gezamenlijk naar binnen
  • 17.00 uur Ontvangst door de heer Ramon Ferri
  • 17.15 uur Presentaties:
    1. Een bezoek aan het“centro de control de movilidad”
    2. Uitleg van de moderne stadsontwikkeling van Valencia
    3. Presentatie van het concept van Smart City Valencia
  • 20.00 uur Afsluiting

Voertalen tijdens de presentaties: Spaans en Engels

Aanmelden:
De bijeenkomst staat uitsluitend open voor leden van de Nederlandse Zakenkring Valencia.
Men wordt verzocht zich voor 10 september a.s. aan te melden middels bijgaande “knop”.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Gelegenheid tot napraten
Na afloop is er bij voldoende belangstelling gelegenheid om in de directe omgeving op eigen kosten deel te nemen aan een cena om met elkaar na te praten. Bij aanmelding dient u aan te geven, of u hieraan deelneemt.

Voor meer informatie over Plataforma Ciudad Inteligente de Valencia : smartcity.valencia.es

Bezoek aan Smart City Valencia

Ontdek hoe vooruitstrevend Valencia is