Bedrijfsbezoek aan Lladró op donderdag 28 februari 2019

donderdag 28 februari

In de serie “bedrijven van Nederlanders in Valencia”, organiseert de Nederlandse Zakenkring Valencia op donderdag 28 februari a.s. wel een heel bijzonder bezoek aan Lladro, dat onder leiding staat van Nederlands management.

Deelname aan bedrijfsbezoek Lladró op 28 februari 2019

aanmelden vóór 20 februari

De Nederlandse link met Lladró

Alexander Wit richtte in 2006 Phi Industrial op, samen met zijn lokale partner Jordi Bricio. Het bedrijf is een Industriële holding die ondernemingen met operationele problemen of onderdelen ervan opkoopt, met als doel deze weer rendabel te maken. In de loop der jaren zijn diverse ondernemingen gekocht, en enkelen weer verkocht. Zijn portfolio bestaat nu uit 7 bedrijven met een totale omzet van plm 500 miljoen euro en ca 2.000 werknemers, onder meer de recentelijke aankoop van de bekende Valenciaanse onderneming Lladró (www.lladro.com).

Alex gaat spreken over de dynamiek van het hoe en waarom van zijn aankopen, en hoe onder hun management bedrijven weer floreren. Ter verdere informatie verwijzen wij u naar www.phi-industrial.com

Alex is tijdens de Nationale Business Meeting 2018 uitgeroepen tot beste Nederlandse Ondernemer in Spanje.

Doel van de bijeenkomst is: leren van elkaars ervaring en kennis met betrekking tot het ontwikkelen van eigen business, en van het werken op de Spaanse zakelijke markt met haar specifieke regels en gewoonten. Een unieke gelegenheid om verder te kijken dan de oppervlakkige berichten en verhalen.

Programma

15.45 uur:   aankomst bij Lladro, ingang museum

16.00 uur:   rondgang door de productie-afdeling van het bedrijf

17.00 uur:   presentatie door Alexander Wit van de bedrijfsstrategie van PHi Industrial in het algemeen en van Lladro in het bijzonder, van de succesfactoren, ups & downs, enz.; diepgang wordt mede bepaald door de onderlinge interactie met de aanwezigen

19.00 uur:   afsluiting

Aanmelden

De bijeenkomst staat uitsluitendopen voor ledenvan de Nederlandse Zakenkring Valencia.

Men wordt verzocht zich voor 20 februari a.s. aan te melden middels bijgaande “knop”.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Gelegenheid tot napraten

Na afloop is er gelegenheid om in de directe omgeving van Lladro op eigen kosten deel te nemen aan een cena om met elkaar na te praten. Bij aanmelding dient u aan te geven, of u hieraan deelneemt.

Deelname aan bedrijfsbezoek Lladró op 28 februari 2019

aanmelden vóór 20 februari