Doelstelling

De Zakenkring Valencia (ZKV) is een organisatie die zich inzet voor Nederlandstaligen die zakelijk actief zijn en wonen in of rondom Valencia.

Wij vormen het aanspreekpunt in Valencia en omgeving voor diverse overheidsinstanties en andere van belang zijnde organisaties. Wij onderhouden sterke banden met andere Nederlandse business clubs in Spanje. De Nederlandse Ambassade in Madrid volgt de activiteiten van de ZKV op de voet, en steunt ons waar maar mogelijk is. Tevens vormt de ZKV een platform voor nieuwe zakenlieden of jonge ondernemers die hier voet aan wal proberen te zetten.

Naast de zakelijke bijeenkomsten heeft de ZKV ook een cultureel en sociaal karakter. Zo zijn wij o.a. begaan met het Sinterklaasfeest,  Koningsdag, en een jaarlijkse nieuwjaars borrel. De bijeenkomsten van de ZKV staan ook open voor introducees, waarbij we ons vooral richten op de totale Nederlandstalige gemeenschap in de provincie Valencia.