Bericht van de jury Nederlandse Ondernemersprijs Spanje 2018

14 juli 2018

Madrid, 6 juli 2018

Na de geslaagde Nationale Business Meeting (NBM) in Valencia afgelopen 25 mei, waarin de prijswinnaars van de Nederlandse Ondernemersprijs Spanje 2018 en de Nederlandse Startersprijs Spanje 2018 bekend zijn gemaakt, heeft de jury, conform artikel 8 van het reglement inzake voornoemde prijzen, een evaluatie gedaan van de organisatie, werving en selectie van de kandidaten, publiciteit en prijsuitreiking. Graag deelt de jury de daaruit getrokken conclusies met u en moedigt u aan dit bericht verder te verspreiden onder de leden van de Businessclubs en overige geïnteresseerden.

De jury kijkt met grote voldoening terug op de afgelopen maanden, waarin intensief werd samengewerkt bij de beoordeling van kandidaten en de selectie van finalisten. Hierop volgden interessante bedrijfsbezoeken aan alle 6 finalisten. Als afsluiting van het proces werden de pitches van de finalisten afgenomen voor aanvang van de NBM in Valencia, waarna de uiteindelijke keuze van de winnaars werd gemaakt.

De jury is zeer verheugd met de 23 aanmeldingen die uiteindelijk ontvangen zijn tijdens het eerste jaar waarin deze prijs in het leven is geroepen, waaronder 7 starters en verspreid over een groot deel van Spanje. Dit geeft ons inziens aan dat er een solide basis is om deze prijs jaarlijks uit te reiken.

Ook was de jury blij verrast met de kwaliteit van veel kandidaten, waardoor het selectieproces een grote uitdaging is geweest. Het vergelijken van de kandidaten op basis van de criteria zoals beschreven in artikel 5 van het reglement, zoals o.a. visie, strategie, resultaten, innovatie en persoonlijke eigenschappen van de ondernemer, was complex gegeven de grote diversiteit van de kandidaten met betrekking tot omvang, type onderneming, resultaten, risicoprofiel, etc. Derhalve heeft de jury veel tijd besteed aan het op een zo objectief mogelijke manier beoordelen van alle kandidaten en finalisten.

De jury is zeer tevreden met de uiteindelijke winnaars en is van mening dat het selectieproces conform artikel 6.3 van het reglement, hoewel complex, op een correcte en objectieve manier is uitgevoerd.

Inzake het proces van de prijsuitreiking conform artikel 6.4 van het reglement, is de jury van mening dat de “beknopte inzage in het juryproces” zoals vereist in dit artikel, niet in voldoende mate naar voren is gekomen tijdens de uitreiking van de prijzen, hetgeen mede aanleiding is geweest voor dit bericht. De jury heeft dit in haar evaluatie meegenomen met het oog op de volgende jaren.

Ter afsluiting dankt de jury de ambassadeur, medewerkers van de ambassade, de kandidaten en de organisatie van de NBM hartelijk voor hun medewerking en kijkt uit naar de Nederlandse Ondernemersprijs 2019.

Met vriendelijke groeten,

Jury Nederlandse Ondernemersprijs Spanje 2018

Walter van Rosmalen (Voorzitter)

Margriet van Dorp

Erik Vermeulen

Henk Wibbelink

Richard van Vliet (Accountant)

De Nederlandse Ondernemersprijs in Spanje is een initiatief van de Nederlandse Ambassade in

Madrid en wordt mede mogelijk gemaakt door EY.