Aanmelding en bijdrage

U kunt zich aanmelden via deze website. Er dient een individuele aanmelding plaats te vinden, dus per persoon het formulier doorlopen. Bij aanmelding wordt u uitgenodigd om meteen uw keuze voor het zaterdagmorgenprogramma aan te geven. Dat helpt ons bij de voorbereiding van de betreffende activiteiten.

De deelnemersbijdrage voor het event bedraagt in totaal € 35,- per persoon. Bij aanmelding krijgt u de gelegenheid om dit direct over te maken. Vervolgens ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en gemaakte keuzes. Indien uw business club de betaling voor haar rekening neemt hoeft u niet te betalen. Hierover dient u te worden geïnformeerd door uw eigen business club.

PARTNERS VAN DE NATIONALE BUSINESS MEETING